Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

02-12-2013 - De gevolgen van een watersnoodramp
Duizenden mensen die hun huizen moeten verlaten. Vee dat geëvacueerd wordt. Dijken die doorbreken en rivieren die buiten hun oevers treden. Het zijn de onmiskenbare gevolgen van een watersnoodramp. Vanaf zaterdag 23 november 2013 tot en met 22 maart 2015 toont het Zuiderzeemuseum in drie zalen Nederland in 7 overstromingen - De Zuiderzee. De tentoonstelling voert bezoekers mee langs de verhalen van slachtoffers en hulpverleners, vertelt het verhaal van de Afsluitdijk en laat zien hoe we ons land wapenen tegen een mogelijke grote overstroming in de toekomst.
(Nieuwe tentoonstelling in het Zuiderzeemuseum en NTR serie op TV vanaf 13 december 2013)
De tentoonstelling gaat vooral in op de overstroming van 1916 die voor het Zuiderzeegebied grote gevolgen heeft gehad. Vanwege het aantal slachtoffers en de materiele schade, maar bovenal doordat deze overstroming de directe aanleiding vormde voor het afsluiten van de Zuiderzee. De aanleg van de Afsluitdijk in 1932 herinnert aan de gevaren van het water en de gebeurtenissen in 1916.
Gelijknamige televisieserie Het Zuiderzeemuseum ging voor de presentatie een intensieve samenwerking aan met de NTR en Kunst & Wunderkammer. De omroep vertoont vanaf 13 december een gelijknamige televisieserie met daarin het verhaal van Nederland en de strijd tegen het water. Vroeger nu en in de toekomst. Elementen uit de serie, zoals animaties van overstromingen en een bijzonder verhaal over het petekind van Wilhelmina, zijn opgenomen in de tentoonstelling. De presentatie van het programma is in handen van Frank Westerman. De uitzending van de televisieserie is vanaf vrijdag 13 december om 21.10 uur op Nederland 2 bij de NTR. Ook wordt er een boek over het onderwerp uitgegeven door Walburg Pers. Omgevallen huis In de presentatie wanen bezoekers zich door het gebruik van filmbeelden, geluidsfragmenten en objecten in een gebied dat net is overstroomd. Zo lijkt er in een van de zalen een bootje doelloos rond te drijven en kom je een omgevallen huis tegen. Foto's en prentbriefkaarten tonen de overweldigende omvang van de ramp, waarbij verschillende persoonlijke verhalen worden verteld. Bezoekers kunnen op de zondagen (t/m 24 januari) en in de kerstvakantie in het buitenmuseum zelf testen hoe goed ze zijn voorbereid op een overstroming. Tijdens dit evacuatiespel breekt een dijk door. Het water spoelt door de straten en het zal niet lang meer duren of ook het huis wordt omringd door het water. Om droge voeten te houden vlucht je vervolgens naar zolder of zelfs naar het dak. De vraag is dan: wat neem je mee en wat laat je achter? Het spel start om 14.00 en 15.30 uur. Over het Zuiderzeemuseum Het Zuiderzeemuseum richt zich op de cultuur van het voormalige Zuiderzeegebied en het huidige en toekomstige IJsselmeergebied. In het buitenmuseum staan authentieke panden uit dorpen rondom de voormalige Zuiderzee. Hier komt jong en oud in aanraking met de Zuiderzeecultuur. Zo kunnen bezoekers een touw slaan, op bezoek bij Urker inwoners of mee-eten in het huishouden van 1920. In het binnenmuseum maken bezoekers kennis met kunst, cultuur en erfgoed van voor en na de afsluiting van de Zuiderzee. Ook is er een schepenhal vol historische boten. Kenmerkend voor het Zuiderzeemuseum is dat het de cultuurhistorische collectie verrassend verbindt met hedendaagse kunst, vormgeving en design. www.zuiderzeemuseum.nl
Vanaf 13 december elke vrijdagavond   op NED2 om 21:10: de NTR-serie  Nederland in 7 Overstromingen,   gepresenteerd door Frank Westerman